RDW eisen ombouw naar elektrisch

Om met een auto op de weg te mogen komen moeten je papieren kloppen en moet je auto voldoen aan allerlei RDW eisen.

Bij ombouw naar elektrisch houdt dit ondermeer in dat je de befaamde ‘E’ op je kenteken wilt. Ofwel ‘Brandstof = Elektriciteit’.

Brandstof elektriciteit

Mogelijk strengere eisen en interventie RERVA

De RDW heeft nieuwe eisen aangekondigd voor de ombouw naar elektrisch. Aanvankelijk zouden deze nieuwe eisen in gaan per 1-1-2024. Als RERVA (Retrofit Registered Vehicle Association) ofwel Branchevereniging Retrofit kenteken voertuigen, waar ik een van de initiatiefnemers van ben, hebben we dat gelukkig weten af te wenden.

De tussenstand is dat de nieuwe eisen niet ingaan per 1-1-2024 en dat de RERVA in januari met de RDW om tafel gaat. Hierin zullen we kijken of we kunnen komen tot een wijze van keuren die past bij het individuele karakter van EV conversies en tegelijkertijd recht doet aan de achterliggende doelstellingen van de beoogde nieuwe eisen.

Uitleg eisen aan ombouw naar elektrisch

In alle Europese wetgeving en documenten is het soms nog best lastig om te achterhalen aan welke eisen je als ombouwer nu precies moet voldoen. Ik zal in deze blogpost een poging doen om dit uiteen te zetten. Let op! Dit blijft een momentopname en mijn interpretatie. Aan dit artikel kun je dus geen rechten ontlenen. Mijn samenvatting kan dus afwijken van de werkelijke eisen die de RDW stelt. Ga voor de laatste en juiste stand van zaken zelf op onderzoek uit! Hopelijk helpt het onderstaande je daarbij op weg.

Waar staat nu waar je ombouw aan moet voldoen?

Startpunt is de ‘Regeling voertuigen‘. Dit is de wet waarin staat waar voertuigen in Nederland aan moeten voldoen. Binnen die Regeling voortuigen in Hoofdstuk 6 (Wijziging in de goedkeuring van voertuigen) Artikel 6.2 cruciaal. Daarin staat bij punt twee het volgende:

Op de inbouw van een elektrische aandrijflijn of een brandstofsysteem voor al dan niet tot vloeistof verdicht gas in een gekentekend voertuig zijn de eisen van toepassing zoals die luidden op de datum van de aanvraag van de goedkeuring.

wetten.overheid.nl, Regeling voertuigen paragraaf 6.2 punt 2.

Dus het maakt niet uit wat de datum eerste toelating is van de auto die je ombouwt. Voor de eisen die van toepassing zijn wordt gekeken naar de datum van aanvraag van de (goed)keuring. Dat gezegd hebbende kunnen de eisen voor ombouw dus steeds strenger worden. Daardoor is het bij een ombouw project van groot belang dat je niet ingehaald wordt door de tijd.

Over wat voor eisen hebben we het dan?

Het concept “de eisen die van toepassing zijn” is nog steeds een relatief abstract begrip. Hoe kom je er dan achter welke eisen dat zijn. Ik zal dit illustreren aan de hand van twee voorbeelden, keuring nu en na 1-1-2024. Die laatste eisen gaan dus niet per 1-1-2024 in, maar illustreert wel wat er op ons af zou komen.

Startpunt is de webpagina van de RDW “Check de technische eisen voor uw voertuig“. Daar zie je ook de aankondiging van de nieuwe eisen per 1-1-2024.

Check de technische eisen bij de RDW

Zoals geschetst is voor ombouw naar elektrisch de datum aanvraag bepalend. In die keuzehulp moet je dus het datum tijdvak van de aanvraag invullen en niet de daadwerkelijke datum eerste toelating van de auto die je ombouwt. Door bij de vraag over de datum eerste toelating het tijdvak “Vanaf 6 juli 2022 tot en met 31 december 2023” te kiezen kom je bij de eisen die nu gelden. Door “Vanaf 1 januari 2024” te kiezen vind je de voorgenomen eisen per 1-1-2024.

1. Eisen die vanaf 6 juli 2022 tot en met 31 december 2023 van toepassing zijn

Je krijgt dan de volgende resultaten:

Voor uw voertuig gelden de volgende eisen:

Voor de bepaling van de wettelijk toegestane maximummassa of toegestane maximumlast onder de assen zie Regeling voertuigen hoofdstuk 5, afdeling 18.

2. Eisen die Vanaf 1 januari 2024 van toepassing (zouden) zijn

Je krijgt dan de volgende resultaten:

Voor uw voertuig gelden de volgende eisen:

Voor de bepaling van de wettelijk toegestane maximummassa of toegestane maximumlast onder de assen zie Regeling voertuigen hoofdstuk 5, afdeling 18.

De afdeling 2 in Hoofdstuk 5 uit de regeling voertuigen waar naar verwezen zijn de zogenaamde “Permanente eisen”. Afdeling 18 zijn de gebruikseisen. Afdeling twee heeft betrekking op personenauto’s. Als ik me niet vergis zijn dit ook de eisen waar de APK op toetst. In de bovenstaande link vind je de eisen met per eis de wijze van keuren.

De verandering zit hem dus in de “Alternatieve voorschriften”.

Wat zijn “Alternatieve voorschriften” van de RDW?

Even vanaf het begin beginnen: De basis van de regels in Nederland wordt gevormd door Europese regels/wetten. In dit geval in het bijzonder voor een individuele goedkeuring en een nationale kleine serie typegoedkeuring waar we het bij ombouw van een enkele auto en keuring per auto over hebben. In sommige van die wetten staat precies waar lidstaten als Nederland aan moeten voldoen en hoe ze bepaalde zaken moeten invullen. Daarnaast hebben de lidstaten ook ruimte om eigen beleid hierop te maken. In de “Alternatieve voorschriften” vind je per onderwerp de “Basis” (de Europese wetgeving) en de “Alternatieve voorschriften” (het beleid dat de RDW gemaakt heeft).

In het gelinkte document staan allerlei “onderwerpen” uiteenlopend van veiligheidsgordels tot en met ‘Bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen’. Gelukkig hoef je bij een ombouw “alleen” te voldoen aan de ‘geraakte onderwerpen’. Het is mij tot op de dag van vandaag niet duidelijk hoe je kunt vaststellen welke dat wel en niet zijn.

Wat ik zeker weet is dat dit onderwerp A19 (voorheen 69) betreft, ‘Elektrische veiligheid tijdens gebruik’. Daarom licht ik die er even nader uit.

Elektrische veiligheid tijdens gebruik ofwel de R100

vanaf 6 juli 2022 tot 1 januari 2024met ingang van: 1 januari 2024
BasisToen nieuw: Verordening (EU) nr. 2019/2144 en VN/ECE-reglement nr.100 supplement 3 op wijzigingenreeks 02 (was R100.01)Gelijk gebleven: Verordening (EU) nr. 2019/2144 en VN/ECE-reglement nr.100 supplement 3 op wijzigingenreeks 02
Alternatief voorschriftVoertuig met een elektrische aandrijflijn moet voldoen aan de punten 3.1.2 tot en met 3.1.2.1 en 5, met uitzondering van punt 5.2.1 tot en met 5.2.1.2, van VN/ECE-reglement nr.100 supplement 1 op wijzigingenreeks 02.Voertuig met een elektrische aandrijflijn moet voldoen aan de punten 3.1.2 tot en met 3.1.2.1 en 5 van VN/ECE-reglement nr.100 supplement 3 op wijzigingenreeks 02.

De basis eisen voor dit onderwerp bestaan dus uit ECE reglement nr.100 supplement 3 op wijzigingenreeks 02. Ofwel R100.02 Sup 3, ofwel uniforme bepalingen voor de goedkeuring van voertuigen wat de specifieke voorschriften voor de elektrische aandrijflijn.

Voor een voor een individuele goedkeuring en dus een ombouw naar elektrisch heeft de RDW dus een alternatief voorschrift opgesteld.

Die Europese regels zijn soms lastig te vinden, maar hier is de R100.02 Sup 3. Het voert te ver voor deze blogpost om alle eisen aan te halen, maar die zijn dus in dat document terug te vinden.

Het gaat dan bijvoorbeeld over aanraak beveiliging, markeringen, isolatie weerstand, signalering, wegrij beveiliging, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), etcetera, etcetera.

HV markeringen

Implicaties van voorgenomen wijzigingen per 1-1-2024

De crux van de voorgenomen wijziging per 1-1-2024 zit hem in het weglaten van de woorden “met uitzondering van punt 5.2.1 tot en met 5.2.1.2”. Die eisen licht ik er dus wel even uit:

5.2.1Bij een voertuig met een REESS (oplaadbaar energie opslagsysteem) moet aan het voorschrift van punt 5.2.1.1 of 5.2.1.2 worden voldaan.
5.2.1.1Een REESS waarvoor typegoedkeuring is verleend krachtens deel II, moet worden geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant van het systeem en volgens de beschrijving in deel 2 van bijlage 6.
5.2.1.2Het REESS moet voldoen aan de voorschriften van punt 6.
Punt zes bestaat uit de eisen waaraan de REESS moet voldoen en hierin wordt verwezen naar procedures in bijlage 8. In bijlage 8 staat dan de tests zelf. Zit zijn “Triltest, thermische schokwissel test, mechanische schok, mechanische integriteit, brandbestendigheid, externe beveiliging tegen kortsluiting, overlaad beveiliging, over ontlaad beveiliging, beveiliging tegen te hoge temperaturen.”

Je zou dus òf een accu systeem moeten gebruiken met typegoedkeuring, of je de beschreven tests door. Dat beide is nogal een showstopper voor ombouw projecten. Een REESS waarvoor typegoedkeuring is verleend krachtens deel II die past in een doorsnee conversie is niet voorhanden. De tests zijn zeer kostbaar en zijn deels destructief dus je moet meerdere oplaadbare energie opslagsystemen aanleveren om uberhaupt te kunnen laten testen.

Er zijn nog allerlei passages terug te vinden in de wet wat lidstaten geen destructieve tests mogen doen voor individuele aanvragen. Maar dat houdt nog niet 1 op 1 in dat ze dat ook niet mogen verlangen van een aanvrager. Voor nu gaan deze nieuwe eisen dus nog niet in en gaat de RERVA in januari met de RDW om te tafel.

Overige eisen voor ombouw naar elektrisch

Zijn we er dan nu we hebben vastgesteld dat we moeten kijken naar de Alternatieve voorschriften?

Nee

Er speelt nog een aspect en dat is toch de Datum Eerste Toelating (DET). Voor de eisen die geen betrekking hebben om de ombouw naar elektrisch moet je de keuzehulp wel door met de daadwerkelijke datum eerste toelating. Op basis daarvan zijn dan nog weer andere eisen van toepassing, denk bijvoorbeeld aan de ECE-R10.

Persoonlijk werk ik daarom aan en met een Vehicle Control Unit en andere controllers zoals mijn CCS snellaad controller met ECE-R10 certificering.

Ook moeten sommige ombouw projecten naar Lelystad en kunnen anderen op locatie. Primair wordt dit bepaald door de Datum Eerste Toelating, maar als er in een keuring aanleiding toe is, kan iedere auto ‘uitgenodigd’ worden om naar Lelystad te komen voor (aanvullende) keuringen.

2 gedachten over “RDW eisen ombouw naar elektrisch”

 1. Hi Lars,

  Weet je toevallig of het ook mogelijk is om de keuring te ondergaan met een reeds getest- en goedgekeurd accupakket en deze vervolgens te vervangen door een eigen accupakket. Ik weet dat zoiets vaak gebeurt (of gebeurde) met bijvoorbeeld keukenblokjes in campers. Ze ondergaan eerst de keuring met een geleend keukenblok en betalen minder wegenbelasting tijdens de daadwerkelijke ombouw.
  Heb je overigens verder al ideeën over hoe met dit probleem om te gaan?

  Groet

  Beantwoorden
  • Of het mogelijk is omdat te doen is één ding, of het mag en verstandig is, is een tweede.
   Het lijkt mij dat dat dan ook weer een wijziging is aan je voertuig die ondermeer invloed heeft op het totaalgewicht en de gewichtsverdeling.
   Bovendien, als dat de eisen zouden blijven is dat niet voor niets. Je zult daaraan moeten voldoen.
   Een keukenblokje heeft wel een andere risicocategorie dan een accupakket. Maar ja, wie zal het zeggen, je E staat dan al op kenteken.

   Nu heb ik er goed vertrouwen in dat we met de RDW tot een passende invulling kunnen komen voor enkelstuks ombouw.
   Maar hoe dan ook zullen de eisen worden aangescherpt.
   Mijn idee / tactiek voor de lopende projecten is om die nu volgas te gaan (helpen) afronden. Als er halverwege strengere eisen in gefietst worden kan dat mogelijk lastig zijn om alsnog in te passen.

   Beantwoorden

Plaats een reactie

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00
Op wachtlijst We zullen je informeren zodra er weer voorraad is. Laat hieronder een geldig mailadres achter.